Η ΔΈΣΜΕΥΣΉ ΜΑΣ

Η CSM ξεκίνησε ως μια εγχώρια εταιρία παραγωγής ζάχαρης στην Ολλανδία. Η αρχική ονομασία της εταιρίας ήταν Centrale Suiker Maatschappij (Κεντρική Εταιρία Ζάχαρης), δίνοντας το τωρινό όνομα CSM.

Στους Εργαζόμενούς μας

Για την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων μας υπάρχουν προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης, όπου ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους να συνεχίσουν την εκμάθηση, τη βελτίωση και την ανάπτυξη.

Στη βιομηχανία μας

Έχουμε δεσμευτεί να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε το μέλλον της βιομηχανίας μας επενδύοντας στη νέα γενιά επαγγελματιών. Μέσα από την ενεργή τη συμμετοχή σε πολλές εμπορικές συμμαχίες σε όλο τον κόσμο, η CSM θα μοιραστεί ιδέες και βασικές γνώσεις έτσι ώστε να συμβάλει στην εξέλιξη του κλάδου.

Στο περιβάλλον μας

Η CSM εγκαινιάζει ένα πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα αειφόρου ανάπτυξης. Δεσμευόμαστε πλήρως να κάνουμε τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος για τις επόμενες γενιές, μέσω καλύτερης διαχείρισης των περιορισμένων πόρων. Αυτό συνεπάγεται με την αξιοποίηση βιώσιμων πηγών των βασικών συστατικών, αποτελεσματική διαχείριση νερού και ενέργειας, και την μείωση των αποβλήτων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ένα παράδειγμα της δέσμευσής μας για αειφορία είναι η υποστήριξή στη Διεθνή Εκστρατεία στην Ανταρκτική το 2015 και 2016. Το ετήσιο ταξίδι δύο εβδομάδων στην τελευταία ανέγγιχτη έρημο της γης, πραγματοποιείται με επικεφαλή τον σεβαστό περιβαλλοντολόγο Robert Swan και την ομάδα του 2041, http://2041.com/. Δύο στελέχη της CSM πήραν μέρος στο ταξίδι αυτό τα τελευταία δύο χρόνια. Σκοπός του ταξιδιού είναι να φέρει κοντά ηγέτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι συνεργάζονται και να συζητήτουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η CSM είναι περήφανη που συμμετείχε και εφαρμόζει βασικές γνώσεις από το ταξίδι αυτό με σκοπό να αναπτύξει της δικές της βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες που υποστηρίζουν την αειφορία.