Οι Αξίες μας

Οι αξίες μας περιλαμβάνουν την ουσία της CSΜ, σέβονται την κληρονομιά μας και μα ωθούν να αγωνιστούμε. Επίσης, μας βοηθούν να δημιουργήσουμε διαδικασίες, να διευθύνουμε επιχειρήσεις και να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις για τους πελάτες, τους συνάδελφους, τους καταναλωτές, την κοινότητα και τους εαυτούς μας. Μας ενώνουν, και μας ριζώνουν όχι μόνο στις δουλειές μας αλλά και σε μια κοινή πίστη και ένα καθιερωμένο σημείο αναφοράς για όλες τις εργασιακές ευθύνες και πρότυπα. Υπερβαίνοντας κάθε αλλαγή σε μέγεθος, ανάπτυξη, δομή ή ανθρώπινο δυναμικό, οι αξίες μας παραμένουν σταθερές.

 • Διαφάνεια
  Επικοινωνία και ανταλλαγή με ανοιχτό και ειλικρινή τρόπο.
 • Μαζί
  Συνεργασία για να συνδεθούμε, δημιουργήσουμε, επιτύχουμε και πετύχουμε.
 • Δεξιοτεχνία
  Σεβασμός στην κληρονομία μας και παροχή καινοτόμων και σύγχρονων λύσεων.
 • Σεβασμός
  Συμπεριφορά στους άλλους, όπως θα θέλαμε να συμπεριφέρονται και να εκτιμούν τους ανθρώπους και πόρους μας.
 • Ακεραιότητα
  Πράξη του σωστού και υπεύθυνη στάση σε όλες τις καταστάσεις.
Our Values