Η διοικητική ομάδα της CSM, συνδυάζει πάνω από 160 χρόνια επιχειρηματικής εμπειρίας των οποίων το 75% είναι σε βιομηχανίες τροφίμων. Τα τελευταία χρόνια, η διοικητική μας ομάδα έχει καθοδηγήσει την CSM σε έναν παγκόσμιο μετασχηματισμό, ο οποίος έχει σκοπό να απλουστεύσει, επιταχύνει και βελτιώσει τη βασική λήψη αποφάσεων ενώ παράλληλα δημιουργούν ένα νέο μοντέλο λειτουργίας και οργάνωσης που μας δίνει την δυνατότητα να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πελάτες μας.

      Management Team