Nasi liderzy

Zespół liderów firmy CSM Bakery Solutions łączy ponad 160 lat doświadczenia w branży z ponad 75 procentami doświadczenia zdobytego w sektorach okołospożywczych. W ubiegłych latach nasi liderzy przeprowadzili firmę CSM przez globalny proces przemian, którego celem było usprawnienie, przyspieszenie i udoskonalenie kluczowych procesów decyzyjnych, przy jednoczesnym stworzeniu nowego modelu działalności i struktury organizacyjnej, która pozwala nam lepiej obsługiwać klientów.

      Management Team