Nasze wartości stanowią istotę firmy CSM Bakery Solutions, odzwierciedlają poszanowanie dla naszego dziedzictwa i dają nam coś, o co warto zabiegać. Pomagają nam także tworzyć procesy, prowadzić działalność i podejmować właściwe decyzje z korzyścią dla naszych klientów, kolegów, konsumentów, społeczności i nas samych. Łączą nas, osadzając nas nie tylko w pracy zawodowej, ale we wspólnym przekonaniu, i dając nam punkt odniesienia dla wszystkich obowiązków zawodowych i standardów. Nasze wartości są niezmienne pomimo zmian wielkości, rozwoju, struktury i personelu.

 

 • Przejrzyście
  Komunikujemy i dzielimy się informacjami w sposób otwarty i szczery.
 • Wspólnie
  Współpraca w celu łączenia, tworzenia, realizacji i osiągania sukcesu / nasza współpraca jest szczera i bezinteresowna.
 • Profesjonalnie
  Z poszanowaniem dziedzictwa i zapewnieniem nowatorskich oraz terminowych rozwiązań.
 • Z szacunkiem
  Traktowanie innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani, docenianie naszych ludzi oraz zasobów.
 • Uczciwie
  Właściwe i odpowiedzialne postępowanie niezależnie od okoliczności.