NASZE ZAANGAŻOWANIE

W firmie CSM Bakery Solutions przywództwo to coś więcej niż codzienne wsparcie klientów w procesie rozwoju przedsiębiorstw. Przywództwo to także przyjmowanie i wdrażanie wspólnej odpowiedzialności za wywieranie pozytywnego wpływu na pracowników, społeczności, sektor i świat.

Wobec pracowników

Staramy się zapewniać środowisko pracy, które promuje wydajność, współpracę i rozwój osobisty. Nasze programy w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu, opracowane przy współpracy z pracownikami i przez nich zarządzane, podkreślają przyjemność wynikającą z udziału i pracy zespołowej. Zaś w ramach programów rozwoju zawodowego i wsparcia kształcenia ustawicznego zachęcamy pracowników do nieustannego uczenia się, doskonalenia i rozwoju.

Wobec społeczności

Firma CSM, w ramach doskonalenia społeczności i na dowód troski pracowników, dostawców i klientów, wspiera wiele organizacji typu non-profit i opartych na zasadach wolontariatu (np. Susan G. Komen, Habitat for Humanity, Junior Achievement, National Urban League). Organizacje w regionach wybieramy na podstawie potrzeb danej społeczności.

Wobec branży

Pragniemy wspierać i doskonalić przyszłość własnego sektora. W tym celu inwestujemy w przyszłe pokolenia piekarzy. Zaś w drodze aktywnego udziału w wielu stowarzyszeniach branżowych na świecie firma CSM dzieli się swymi spostrzeżeniami i najważniejszymi ustaleniami, które popychają przemysł piekarniczy naprzód.

Wobec środowiska

Firma CSM wprowadza bardziej wszechstronny program zrównoważonego rozwoju w całym przedsiębiorstwie. Z całych sił pragniemy uczynić świat lepszym miejscem do życia dla wielu pokoleń i w tym celu lepiej zarządzamy zasobami deficytowymi. Oznacza to zrównoważone pozyskiwanie najważniejszych surowców, wydajne korzystanie z wody i energii oraz ograniczanie odpadów w całym łańcuchu dostaw.

Jednym z przykładów naszego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju jest wsparcie International Antarctic Expedition 2015 i 2016. To coroczna, dwutygodniowa podróż do ostatniego dziewiczego miejsca na Ziemi i jak co roku przewodzi jej znany i szanowany ekolog Robert Swan i jego 2041 Team. Dwóch menedżerów CSM uczestniczyło w każdej ekspedycji w ostatnich dwóch latach. Celem tych wypraw jest włączenie liderów z całego świata do debaty i dyskusji na temat skutków zmian klimatu na naszej planecie. Firma CSM jest dumna z udziału naszych pracowników oraz faktu wdrażania najważniejszych wniosków z tych wypraw, aby móc rozwijać własne praktyki i procedury w celu wspierania zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na temat Roberta Swana i 2041 Team, odwiedź http://2041.com/.