Geçmişten gelen birikimimize saygı duyuyor, bize aktarılanlar için çabalıyor ve CSM Bakery Solutions’un özünü oluşturan değerlere sahip çıkıyoruz. Değerlerimiz sadece iş süreçlerini içermez; birleşik bir inanç, çalışma sorumlulukları ve standartları oluşturan ortak referans noktalarımızdır. Bu değerler bize aynı zamanda, müşterilerimizle ilişkilerimizde alacağımız doğru kararlarda; tüketicilerimiz, iş arkadaşlarımız ve toplumla ilişkimizi yapılandırırken yol gösterir. Yapısal değişiklikler, organizasyonel olarak kişilerin değişikliği, büyüme gibi farklılıklar gerçekleşebilir ancak değerlerimiz değişmezdir ve sabit kalır.

 

 • Şeffaf
  Açık ve samimi iletişim kurmak ve paylaşmak.
 • Birlikte
  Bağlantılar kurmak, uygulamak, başarmak ve gelişmek için işbirliği yapmak.
 • Ustalık
  Geçmişten gelen birikimimize saygı duymak. Yaratıcı ve zamana uygun çözümler sunmak.
 • Saygı
  Bize nasıl davranılmasını istiyorsak başkalarına da öyle davranmak. Topluma ve kaynaklarımıza değer vermek.
 • Erdem
  Her durumda doğru olanı yapmak ve yaptıklarının sorumluluğunu almak.