NASZE ZAANGAŻOWANIE

W firmie CSM Bakery Solutions przywództwo to coś więcej niż codzienne wsparcie klientów w procesie rozwoju przedsiębiorstw. Przywództwo to także przyjmowanie i wdrażanie wspólnej odpowiedzialności za wywieranie pozytywnego wpływu na pracowników, społeczności, sektor i świat.

Wobec pracowników

Staramy się zapewniać środowisko pracy, które promuje wydajność, współpracę i rozwój osobisty. Nasze programy w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu, opracowane przy współpracy z pracownikami i przez nich zarządzane, podkreślają przyjemność wynikającą z udziału i pracy zespołowej. Zaś w ramach programów rozwoju zawodowego i wsparcia kształcenia ustawicznego zachęcamy pracowników do nieustannego uczenia się, doskonalenia i rozwoju.

Wobec społeczności

Firma CSM, w ramach doskonalenia społeczności i na dowód troski pracowników, dostawców i klientów, wspiera wiele organizacji typu non-profit i opartych na zasadach wolontariatu (np. Susan G. Komen, Habitat for Humanity, Junior Achievement, National Urban League). Organizacje w regionach wybieramy na podstawie potrzeb danej społeczności.

Wobec branży

Pragniemy wspierać i doskonalić przyszłość własnego sektora. W tym celu inwestujemy w przyszłe pokolenia piekarzy. Zaś w drodze aktywnego udziału w wielu stowarzyszeniach branżowych na świecie firma CSM dzieli się swymi spostrzeżeniami i najważniejszymi ustaleniami, które popychają przemysł piekarniczy naprzód.

Wobec środowiska

Firma CSM wprowadza bardziej wszechstronny program zrównoważonego rozwoju w całym przedsiębiorstwie. Z całych sił pragniemy uczynić świat lepszym miejscem do życia dla wielu pokoleń i w tym celu lepiej zarządzamy zasobami deficytowymi. Oznacza to zrównoważone pozyskiwanie najważniejszych surowców, wydajne korzystanie z wody i energii oraz ograniczanie odpadów w całym łańcuchu dostaw.