Η ΔΈΣΜΕΥΣΉ ΜΑΣ

Η CSM ξεκίνησε ως μια εγχώρια εταιρία παραγωγής ζάχαρης στην Ολλανδία. Η αρχική ονομασία της εταιρίας ήταν Centrale Suiker Maatschappij (Κεντρική Εταιρία Ζάχαρης), δίνοντας το τωρινό όνομα CSM.

Στους Εργαζόμενούς μας

Για την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων μας υπάρχουν προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης, όπου ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους να συνεχίσουν την εκμάθηση, τη βελτίωση και την ανάπτυξη.

Στη βιομηχανία μας

Έχουμε δεσμευτεί να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε το μέλλον της βιομηχανίας μας επενδύοντας στη νέα γενιά επαγγελματιών. Μέσα από την ενεργή τη συμμετοχή σε πολλές εμπορικές συμμαχίες σε όλο τον κόσμο, η CSM θα μοιραστεί ιδέες και βασικές γνώσεις έτσι ώστε να συμβάλει στην εξέλιξη του κλάδου.

Στο περιβάλλον μας

Η CSM εγκαινιάζει ένα πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα αειφόρου ανάπτυξης. Δεσμευόμαστε πλήρως να κάνουμε τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος για τις επόμενες γενιές, μέσω καλύτερης διαχείρισης των περιορισμένων πόρων. Αυτό συνεπάγεται με την αξιοποίηση βιώσιμων πηγών των βασικών συστατικών, αποτελεσματική διαχείριση νερού και ενέργειας, και την μείωση των αποβλήτων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.