ΟΙ ΗΓΈΤΕΣ ΜΑΣ

Η ηγετική ομάδα της CSM Bakery Solutions καταθέτει την πλούσια και πολυδιάστατη επιχειρηματική εμπειρία της από ολόκληρο τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια, οι ηγέτες της CSM ηγήθηκαν μιας παγκόσμιας επιχειρηματικής μεταμόρφωσης. Αυτή σχεδιάστηκε για τον εκσυγχρονισμό, την επίσπευση και τη βελτίωση βασικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων, αλλά και την παράλληλη δημιουργία ενός νέου μοντέλου λειτουργίας και μιας νέας οργανωσιακής δομής που μας δίνει τη δυνατότητα να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πελάτες μας.

Management Team