ΟΙ ΑΞΊΕΣ ΜΑΣ

Οι αξίες μας είναι το θεμέλιο της φιλοσοφίας της CSM Bakery Solutions και μας εμφυσούν σεβασμό για την κληρονομιά μας και την επιθυμία να εργαστούμε ομαδικά προς έναν κοινό σκοπό. Επίσης μας βοηθούν να δημιουργήσουμε διαδικασίες, να αλληλεπιδράσουμε στο επιχειρηματικό περιβάλλον και να διαμορφώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουμε αποφάσεις που επηρεάζουν πελάτες, συνεργάτες και κοινότητες. Μας ενώνουν και μας ριζώνουν, όχι μόνο στις δουλειές μας, αλλά και σε μια κοινή πεποίθηση για τις εργασιακές μας ευθύνες και τα πρότυπα εργασίας μας.

 • Διαφάνεια

  Διαφάνεια

  Επικοινωνία και ανταλλαγή με ανοιχτό και ειλικρινή τρόπο.

 • Μαζί

  Μαζί

  Συνεργασία για να συνδεθούμε, δημιουργήσουμε, επιτύχουμε και πετύχουμε.

 • Δεξιοτεχνία

  Δεξιοτεχνία

  Σεβασμός στην κληρονομία μας και παροχή καινοτόμων και σύγχρονων λύσεων.

 • Σεβασμός

  Σεβασμός

  Συμπεριφορά στους άλλους, όπως θα θέλαμε να συμπεριφέρονται και να εκτιμούν τους ανθρώπους και πόρους μας.

 • Ακεραιότητα

  Ακεραιότητα

  Πράξη του σωστού και υπεύθυνη στάση σε όλες τις καταστάσεις.

Our Values