Nasze wartości to podstawa naszej kultury korporacyjnej w CSM Bakery Solutions, wpojony nam szacunek dla naszego dziedzictwa i dążenie do osiągnięcia wspólnego celu. Wartości te pomagają nam również opracowywać procesy, prowadzić działalność i kształtować sposób podejmowania decyzji, które oddziałują na naszych klientów, kolegów i społeczności. Nasze wartości zbliżają nas, zakorzeniają nas nie tylko w naszej pracy, ale również we wspólnym zaufaniu do naszych standardów i zakresu obowiązków.

 

 • Przejrzyście
  Komunikujemy i dzielimy się informacjami w sposób otwarty i szczery.
 • Wspólnie
  Współpraca w celu łączenia, tworzenia, realizacji i osiągania sukcesu / nasza współpraca jest szczera i bezinteresowna.
 • Profesjonalnie
  Z poszanowaniem dziedzictwa i zapewnieniem nowatorskich oraz terminowych rozwiązań.
 • Z szacunkiem
  Traktowanie innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani, docenianie naszych ludzi oraz zasobów.
 • Uczciwie
  Właściwe i odpowiedzialne postępowanie niezależnie od okoliczności.