Değerlerimiz, CSM Bakery Solutions'taki kültürümüzün temelini oluşturur. Bu kültür, mirasımıza saygı duyma ve ortak bir hedefe yönelik çalışma tutkumuzu daimacanlı tutar. Ayrıca değerlerimiz, süreçleri inşa etmemize, işletmemizi yürütmemize ve müşterilerimizi, çalışma arkadaşlarımızı ve toplulukları etkileyen kararlar alırken karar alma mekanizmalarımızı şekillendirmemize yardım eder. Bizi bir arada tutan bu değerlerin temeli, yalnızca işlerimizdeki birlikteliği değil çalışma sorumlulukları ve standartlarına yönelik herkes tarafından kabul görmüş bir inanca dayanır.

 

 • Şeffaf
  Açık ve samimi iletişim kurmak ve paylaşmak.
 • Birlikte
  Bağlantılar kurmak, uygulamak, başarmak ve gelişmek için işbirliği yapmak.
 • Ustalık
  Geçmişten gelen birikimimize saygı duymak. Yaratıcı ve zamana uygun çözümler sunmak.
 • Saygı
  Bize nasıl davranılmasını istiyorsak başkalarına da öyle davranmak. Topluma ve kaynaklarımıza değer vermek.
 • Erdem
  Her durumda doğru olanı yapmak ve yaptıklarının sorumluluğunu almak.